Projecten

  • Het OSIRIS-project is een instrument in de strijd tegen sociale dumping en grensoverschrijdende sociale fraude via zijn informaticaplatform voor internationale samenwerking. Het project draagt voornamelijk bij aan een beter beheer van de Europese bemiddelingsmechanismen inzake detachering van werknemers.

  • Door middel van een nieuwe, online aanvraagprocedure willen wij onze dienstverlening aan personen met een handicap verbeteren. Het project draait rond dichter bij de burger staan, minder administratieve rompslomp en professionalisering. Samen met onze medewerkers, klanten en partners tekenen we de toekomst uit!