Projecten

  • SOCIEUX+ (EU Expertise on social protection, labour and employment) is een  projectgroep voor technische bijstand  opgezet op vraag van de Europese Commissie. Sinds 2016 is de FOD Sociale Zekerheid, via BELINCOSOC, partner van SOCIEUX+.

    Door dit partnerschap is de FOD Sociale Zekerheid nauw betrokken bij de implementatie van de Europese strategie voor internationale samenwerking op het gebied van sociale bescherming en werkgelegenheid. Als lid van de projectstuurgroep van SOCIEUX+ geven de experten van BELINCOSOC dit project mee vorm en verzekeren zij de Belgische prioriteiten ter zake. 

  • Het OSIRIS-project is een instrument in de strijd tegen sociale dumping en grensoverschrijdende sociale fraude via zijn informaticaplatform voor internationale samenwerking. Het project draagt voornamelijk bij aan een beter beheer van de Europese bemiddelingsmechanismen inzake detachering van werknemers.

Pages