Projecten

  • Het ICENUW-project (Implementing Cooperation in a European Network against Undeclared Work) beoogt een betere samenwerking tussen de EU-lidstaten in de strijd tegen zwartwerk en steunt op de resultaten van een analyse uitgevoerd in 2006 binnen het ENUW (European Network on Undeclared Work). 

  • Steeds meer mensen kloppen aan bij de Directie-generaal (DG) Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid: maar liefst 630.100 mensen krijgen een tegemoetkoming of hebben recht op sociale en fiscale maatregelen omwille van hun handicap. Die tegemoetkoming wordt pas toegekend na een evaluatie van de handicap door een arts. Op administratief vlak was dit een tijdrovende aangelegenheid. Daar is nu verandering in gekomen.