Projecten

  • In het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog lanceerde de FOD Sociale Zekerheid een virtuele tentoonstelling over de Belgische burgers tijdens de Groote Oorlog. De tentoonstelling leert ons meer over hun dagdagelijkse leven, hun lijden en de vaak dramatische situaties waarmee zij geconfronteerd werden. De verhalen werden gebundeld op de website: www.belgischeburgers14-18.be.

  • Steeds meer mensen kloppen aan bij de Directie-generaal (DG) Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid: maar liefst 630.100 mensen krijgen een tegemoetkoming of hebben recht op sociale en fiscale maatregelen omwille van hun handicap. Die tegemoetkoming wordt pas toegekend na een evaluatie van de handicap door een arts. Op administratief vlak was dit een tijdrovende aangelegenheid. Daar is nu verandering in gekomen.

Pages