Projecten

  • In het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog lanceerde de FOD Sociale Zekerheid een virtuele tentoonstelling over de Belgische burgers tijdens de Groote Oorlog. De tentoonstelling leert ons meer over hun dagdagelijkse leven, hun lijden en de vaak dramatische situaties waarmee zij geconfronteerd werden. De verhalen werden gebundeld op de website: www.belgischeburgers14-18.be.

  • Het ICENUW-project (Implementing Cooperation in a European Network against Undeclared Work) beoogt een betere samenwerking tussen de EU-lidstaten in de strijd tegen zwartwerk en steunt op de resultaten van een analyse uitgevoerd in 2006 binnen het ENUW (European Network on Undeclared Work). 

Pages