Projecten

  • Steeds meer mensen kloppen aan bij de Directie-generaal (DG) Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid: maar liefst 630.100 mensen krijgen een tegemoetkoming of hebben recht op sociale en fiscale maatregelen omwille van hun handicap. Die tegemoetkoming wordt pas toegekend na een evaluatie van de handicap door een arts. Op administratief vlak was dit een tijdrovende aangelegenheid. Daar is nu verandering in gekomen.

  • In maart 2010 heeft de Europese Commissie de lidstaten gevraagd de nationale contactpunten te benoemen om de informatie-uitwisseling in de strijd tegen sociale fraude te vereenvoudigen. Met een enkel contactpunt per land zou iedere lidstaat de buitenlandse bevoegde overheden fraude of het risico op fraude gemakkelijk moeten kunnen melden.

Pages