Projecten

  • Sinds 1 januari 2015 is de berekeningswijze van de sociale bijdragen voor zelfstandigen grondig aangepast. Enkele uitzonderingen niet te na gesproken bestaat de grootste wijziging erin dat de bijdragen van een bepaald bijdragejaar berekend worden op basis van de beroepsinkomsten als zelfstandige van datzelfde jaar. Voorheen werden de sociale bijdragen berekend op basis van de inkomsten van het derde jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor ze verschuldigd waren.

  • Zelfstandigen die failliet worden verklaard of schulden hebben, kunnen onder bepaalde voorwaarden een faillissementsverzekering aanvragen bij hun sociaalverzekeringsfonds.  De faillissementsverzekering houdt in dat de zelfstandige een uitkering krijgt en zijn recht op kinderbijslag en geneeskundige verzorging blijft behouden zonder sociale bijdragen te moeten betalen.

Pages