Projecten

  • Zelfstandigen die failliet worden verklaard of schulden hebben, kunnen onder bepaalde voorwaarden een faillissementsverzekering aanvragen bij hun sociaalverzekeringsfonds.  De faillissementsverzekering houdt in dat de zelfstandige een uitkering krijgt en zijn recht op kinderbijslag en geneeskundige verzorging blijft behouden zonder sociale bijdragen te moeten betalen.

  • Op 15 april 2013 creëerde de Minister van Pensioenen samen met de minister van Zelfstandigen de Commissie ‘Pensioenhervorming 2020-2040’. Deze commissie bestond uit 12 vooraanstaande experten en moest scenario’s aanreiken voor hervormingen van de drie wettelijke pensioenstelsels.

Pages