Projecten

  • Op dinsdag 11 oktober 2011 stelden de federale onderhandelaars hun communautair akkoord voor waarin enkele thema’s vernoemd worden die geregionaliseerd worden en die momenteel tot de opdrachten van de FOD Sociale zekerheid behoren.

  • Full Social Jacket is het geesteskind van de FOD Sociale Zekerheid, dat in 2013 het levenslicht zag. De doelstelling was het debat op gang te brengen over wat sociale bescherming in België en in Europa is en zou moeten zijn.

Pages