Projecten

  • Op dinsdag 11 oktober 2011 stelden de federale onderhandelaars hun communautair akkoord voor waarin enkele thema’s vernoemd worden die geregionaliseerd worden en die momenteel tot de opdrachten van de FOD Sociale zekerheid behoren.

  • Op 15 april 2013 creëerde de Minister van Pensioenen samen met de minister van Zelfstandigen de Commissie ‘Pensioenhervorming 2020-2040’. Deze commissie bestond uit 12 vooraanstaande experten en moest scenario’s aanreiken voor hervormingen van de drie wettelijke pensioenstelsels.

Pages