Projecten

  • Op dinsdag 11 oktober 2011 stelden de federale onderhandelaars hun communautair akkoord voor waarin enkele thema’s vernoemd worden die geregionaliseerd worden en die momenteel tot de opdrachten van de FOD Sociale zekerheid behoren.

  • Op 28 december 1944 ontstond in België het socialezekerheidsstelsel zoals wij het vandaag kennen. 70 jaar sociale zekerheid in België: lang of kort, het was in ieder geval de gelegenheid om dit te vieren met een campagne die het woord aan de burger geeft.

Pages