Projecten

  • Full Social Jacket is het geesteskind van de FOD Sociale Zekerheid, dat in 2013 het levenslicht zag. De doelstelling was het debat op gang te brengen over wat sociale bescherming in België en in Europa is en zou moeten zijn.

  • Een van onze prioritaire projecten is 'Tango': ‘Lerend werken met passie en talent’. Onze FOD wil verder evolueren naar een lerende organisatie. We moeten ons immers continu kunnen aanpassen aan de veranderingen in de maatschappij en aan de nieuwe eisen van onze gebruikers. Leren en werken zullen als het ware 1 geheel worden en daarbij gaan we uit van de talenten en passies van al onze collega’s.

Pages