Projecten

  • Een van onze prioritaire projecten is 'Tango': ‘Lerend werken met passie en talent’. Onze FOD wil verder evolueren naar een lerende organisatie. We moeten ons immers continu kunnen aanpassen aan de veranderingen in de maatschappij en aan de nieuwe eisen van onze gebruikers. Leren en werken zullen als het ware 1 geheel worden en daarbij gaan we uit van de talenten en passies van al onze collega’s.

  • Om de inspanningen van de FOD in het kader van zijn bestuursovereenkomst 2014 - 2016 te ondersteunen, werd bij de Diensten van de Voorzitter een nieuw permanent team opgericht, namelijk het ePMO (wat staat voor enterprise Project Management Office). Dit team werd opgericht onder de Diensten van de Voorzitter.

Pages