Projecten

  • Het 'EU-CHINA Social Protection Reform Project' is een overeenkomst die in december 2014 afgesloten werd tussen de Volksrepubliek China en de Europese Commissie. Verschillende Europese socialezekerheidsinstellingen slaan de handen in elkaar om enkele Chinese instellingen te ondersteunen en te adviseren.

  • De DG Beleidsondersteuning van de FOD Sociale Zekerheid zet zich in om, op het vlak van de sociale bescherming, de Belgische standpunten en de belangen van het Belgische sociale zekerheidssysteem  kenbaar te maken, te verdedigen en te promoten bij internationale instellingen (zoals de Verenigde  Naties). Bovendien levert de DG Beleidsondersteuning relevante expertise en valoriseert ze deze kennis ten bate van de betrokken ministers, partners en de publieke opinie.

Pages