Alles over de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming

Als je verdienvermogen met minstens 2/3de verminderd is, kan je recht hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming. Het maximumbedrag voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is in eerste instantie afhankelijk van je gezinscategorie. Of je dan ook recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van je huishouden. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen.

Om een integratietegemoetkoming te ontvangen wordt er nagegaan wat voor invloed je handicap heeft op je dagelijkse activiteiten.