Alles over de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Om een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden te ontvangen wordt er nagegaan wat voor invloed je handicap heeft op je dagelijkse activiteiten. 

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden valt sinds 1 juli 2014 onder de bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap, het Waalse gewest, de Duitstalige gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie naar aanleiding van de 6de staatshervorming. De administratieve overdracht van deze dossiers is nog niet uitgevoerd. De FOD Sociale Zekerheid behandelt aanvragen en dossiers voor rekening van de gemeenschappen tot het einde van de overgangsperiode op 31/12/2015.