Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Deze brochure verklaart je in duidelijke taal alles wat je moet weten over onze Belgische sociale zekerheid. 

Het klassieke sociale zekerheidsstelsel valt globaal genomen uiteen in drie stelsels: een stelsel voor werknemers in de privé sector, een stelsel voor zelfstandigen en een stelsel voor (federale) ambtenaren. Deze brochure vertrekt vanuit het werknemersstelsel en geeft de verschilpunten met de andere stelsels aan. De meeste mensen zijn immers aan het werknemersstelsel onderworpen. 

Wat is de sociale zekerheid? In welke domeinen speelt ze een rol? Hoe wordt ze gefinancierd? Is er een verschil tussen sociale uitkeringen en sociale bijstand? Wat zijn de verschillende uitkeringen en bijslagen? En de bedragen ervan? De begrotingen?

We promoten het online gebruik, maar het is ook mogelijk gratis een papieren versie te bestellen op het nummer 02 528 60 31 of via mail: Didier.Coeurnelle@minsoc.fed.be.