Analyse van de evolutie van de sociale situatie en sociale bescherming in België

Sinds 2005 worden er in de EU jaarlijks enquêtes over het inkomen en de levensomstandigheden van de burgers afgenomen (EU-SILC enquête). Op basis van de Europese sociale indicatoren afkomstig uit deze enquêtes, en aangevuld met andere nationale databronnen, verricht de FOD Sociale Zekerheid jaarlijks een analyse van de evolutie van de sociale situatie en de sociale bescherming in België.

Deze analyse wordt voornamelijk uitgevoerd ter ondersteuning van het sociale luik van het Nationaal Hervormingsprogramma en maakt deel uit van de coördinatie van het Europese beleid, dat op sociaal niveau is gebaseerd op de Europa 2020-doelstelling om het aantal mensen dat zich in armoede en sociale uitsluiting bevindt, te verminderen.

DOWNLOAD