Analyse van de evolutie van de sociale situatie en sociale bescherming in België

De FOD Sociale Zekerheid verricht jaarlijks een analyse van de evolutie van de sociale situatie en de sociale bescherming op basis van de Europese sociale indicatoren.

Deze analyse wordt in de eerste plaats uitgevoerd ter ondersteuning van het sociale luik van het Nationaal Hervormingsprogramma en het Nationaal Sociaal Rapport, beiden rapporteringen in het kader van de Europese beleidscoördinatie.

DOWNLOAD