Beknopt Overzicht van de sociale zekerheid in België

Een bondige, maar zo volledig mogelijke uiteenzetting van de wetgeving inzake sociale zekerheid.

De auteurs geven een algemeen beeld van de regeling van sociale bescherming voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Naast een beschrijving van het systeem, vindt de lezer een samenvatting per tak van het Belgisch stelsel van sociale zekerheid.

Een overzicht van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, de arbeidsongeschiktheid, de pensioenen, de werkloosheid, de gezinsbijslag, de arbeidsongevallen en beroepsziekten en de jaarlijkse vakantie. Sectoren van de sociale bijstand die verband houden met de sociale zekerheid: de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, het bestaansminimum en de maatschappelijke dienstverlening.

Tot slot wordt de sociale zekerheid op internationaal gebied voorgesteld.