Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) informeert de actoren in de sociale sector over de sociale bescherming in België, met aandacht voor de Europese context.

Dankzij het engagement van de auteurs (academici, ambtenaren, politiek verantwoordelijken en medewerkers van studiediensten van sociale partners) draagt het BTSZ bij aan een solidaire maatschappij waar voortdurend wordt gewerkt aan een performante sociale bescherming en insluiting.

Het BTSZ is een zogenaamd 'peer reviewed' tijdschrift. Elke ingezonden bijdrage wordt geëvalueerd door twee à drie anonieme, deskundige vakgenoten (‘peers’) die verifiëren of het artikel aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet en dus waardevol is om opgenomen te worden in het tijdschrift. De kandidaat-auteurs ontvangen de commentaren van deze vakgenoten en krijgen de kans om hun tekst, indien nodig, bij te sturen en opnieuw in te zenden. Deze peer reviews garanderen de lezer dat de gepubliceerde artikels aan bepaalde standaarden voldoen.

Enkel de auteurs zijn verantwoordelijk voor de ondertekende inzendingen of voor de stukken die worden overgenomen met vermelding van de bron. De inhoud van de bijdragen in deze publicatie geeft niet noodzakelijk het standpunt of de mening weer van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Richtlijnen voor de auteurs (.pdf)

Jaargangen en edities

Overzicht verschenen artikels

Aankondigingen

 • Master of Laws in het Sociaal Recht  - VUB
  De Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel richt de Master of Laws in het Sociaal Recht, een master-na-masteropleiding, in. Deze opleiding kan worden gevolgd in één academiejaar of worden gespreid over meerdere academiejaren. Onder bepaalde voorwaarden bestaat de mogelijkheid om af te studeren in februari van het academiejaar. Alle verplichte en de meeste keuzeopleidingsonderdelen worden gedoceerd in avondonderwijs. Sociaalrechtelijke VUB-colleges kunnen worden gevolgd via livestream. De lesopnames blijven beschikbaar gedurende het ganse academiejaar.
  Meer informatie (.pdf)
  Meer informatie op de website van de VUB
   

 • In memoriam: Johan Verstraeten (.pdf)

Student Award

Het BTSZ organiseert jaarlijks een wedstrijd voor studenten die in hun masterproef of masterscriptie een thema uit de sociale zekerheid behandelen. De eerste prijs bedraagt 1000 EUR, de 2 andere laureaten ontvangen elk 250 EUR. De drie beste werken worden integraal gepubliceerd op de website van het BTSZ.

Volgende studenten werden in 2020 genomineerd voor hun scriptie of masterproef:

Charlotte Bruynseraede
KU Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid
Werken in armoede: hoe een adequate toegang tot de sociale zekerheid garanderen?
Casus zelfstandigen. Een rechtsvergelijkend onderzoek

Masterproef ingediend met het oog op het behalen van de graad van Master in de Rechten

Joren Dehond
Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Rechten en Criminologie
De Europese pijler van sociale rechten. In welke mate komen de sociale rechten versterkt uit een uitvoering van de Europese Pijler van Sociale Rechten?
Masterproef ingediend met het oog op het behalen van de graad van Master in de Rechten

Nicolas Vantomme
KU Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid
De compatibiliteit van de gedefederaliseerde gezinsbijslagsystemen met de Belgische coördinatieregels en het Europees recht
Masterproef ingediend met het oog op het behalen van de graad van Master in de Rechten

Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk de prijzen “live” uit te reiken en daarom werd gekozen voor een korte video. Daarin stellen de 3 laureaten Charlotte Bruynseraede, Joren Dehond en Nicolas Vantomme zich voor en maakt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  Frank Vandenbroucke de winnaar bekend. Peter Samyn, voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid en Yves Stevens, voorzitter van het BTSZ, verzorgen een korte inleiding.

Bekijk de online uitreiking

Charlotte Bruynseraede werd als winnaar verkozen, Joren Dehond en Nicolas Vantomme zijn de 2 andere laureaten.

Oproep Student Award 2021

Papieren versie

Bestel de papieren versie van het BTSZ:

 • Los nummer België: 27,50 EUR
 • Jaarabonnement België: 110 EUR
 • Los nummer buitenland: 37,50 EUR
 • Jaarabonnement buitenland: 150 EUR

Het BTSZ kan rechtstreeks worden besteld door overschrijving van het aangeduide bedrag op IBAN-rekeningnummer BE21 6792 0058 6603 - Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel – België, met vermelding van de gewenste publicatie(s).

Contact

Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

Adres
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 135
Brussel 1000
E-mail
[javascript protected email address]