Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) informeert de actoren in de sociale sector over de sociale bescherming in België, met aandacht voor de Europese context.

Dankzij het engagement van de auteurs (academici, ambtenaren, politiek verantwoordelijken en medewerkers van studiediensten van sociale partners) draagt het BTSZ bij aan een solidaire maatschappij waar voortdurend wordt gewerkt aan een performante sociale bescherming en insluiting.

Het BTSZ is een zogenaamd 'peer reviewed' tijdschrift. Elke ingezonden bijdrage wordt geëvalueerd door twee à drie anonieme, deskundige vakgenoten (‘peers’) die verifiëren of het artikel aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet en dus waardevol is om opgenomen te worden in het tijdschrift. De kandidaat-auteurs ontvangen de commentaren van deze vakgenoten en krijgen de kans om hun tekst, indien nodig, bij te sturen en opnieuw in te zenden. Deze peer reviews garanderen de lezer dat de gepubliceerde artikels aan bepaalde standaarden voldoen.

Enkel de auteurs zijn verantwoordelijk voor de ondertekende inzendingen of voor de stukken die worden overgenomen met vermelding van de bron. De inhoud van de bijdragen in deze publicatie geeft niet noodzakelijk het standpunt of de mening weer van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Richtlijnen voor de auteurs (.pdf)

Jaargangen en edities

Overzicht verschenen artikels

Aankondigingen

 • Conferentie 'Measuring the size of the undeclared economy and tax evasion and avoidance’
  Georganiseerd door de HIVA, KU Leuven op 27 maart 2023. Meer informatie
   

 • Walter Leën Prijs voor Sociaal Recht 2020-2022
  De Walter Leën Prijs voor Sociaal Recht, voor de periode 2020-2022, wordt toegekend in de loop van 2023. Deze prijs, ter waarde van 10.000 EUR, wordt toegekend aan universitairen, ten hoogste 20 jaar afgestudeerd, die zich bijzonder verdienstelijk maken met publicaties over sociaal recht. De werken die in aanmerking komen zijn Nederlandstalige boeken of doctorale proefschriften in een andere taal, verdedigd aan een Vlaamse universiteit. Het werk moet handelen over een thema binnen het domein van het sociaal recht in brede zin: arbeids-, socialezekerheids- en welzijnsrecht. Het werk moet gepubliceerd zijn tussen 1 januari 2020 en 31 december 2022. Ook (nog) niet-gepubliceerde doctorale proefschriften die in die periode publiek verdedigd zijn, komen in aanmerking. Het werk moet, in twee exemplaren, vóór 1 april 2023 gezonden worden naar het secretariaat van het Walter Leën Fonds voor Sociaal Recht, Blijde-Inkomststraat 19 – bus 3409, 3000 Leuven. Een aanvraagformulier en het volledige reglement van de Walter Leën Prijs voor Sociaal Recht zijn beschikbaar op de website van het Instituut voor Sociaal Recht, KU Leuven.
   

 • Master of Laws in het Sociaal Recht  - VUB
  De Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel richt de Master of Laws in het Sociaal Recht, een master-na-masteropleiding, in. Deze opleiding kan worden gevolgd in één academiejaar of worden gespreid over meerdere academiejaren. Onder bepaalde voorwaarden bestaat de mogelijkheid om af te studeren in februari van het academiejaar. Alle verplichte en de meeste keuzeopleidingsonderdelen worden gedoceerd in avondonderwijs. Sociaalrechtelijke VUB-colleges kunnen worden gevolgd via livestream. De lesopnames blijven beschikbaar gedurende het ganse academiejaar.
   Meer informatie op de website van de VUB
   

 • In memoriam: Johan Verstraeten (.pdf)

Student Award

De Student Award van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid is een relatief recent gezamenlijk initiatief van de FOD Sociale Zekerheid en de redactieraad van het Tijdschrift. De Award wordt sinds 2017 toegekend en zet masterscripties over sociale zekerheid en sociale bescherming in de kijker. Het is immers heel belangrijk dat jongeren in ons land zich blijven verdiepen in onze sociale zekerheid, zodat zij die in de nabije toekomst mee gestalte kunnen geven. De sociale zekerheid heeft niets van haar relevantie verloren. Dat is nogmaals gebleken tijdens de Coronacrisis.

Er waren dit jaar maar liefst 21 inzendingen. Ze komen uit alle landsdelen en vanuit zeer diverse disciplines. Deze brede waaier weerspiegelt het uitgangspunt van het Tijdschrift om vanuit een multidisciplinaire opstelling een gediversifieerde benadering van de maatschappelijke uitdagingen weer te geven.

De drie laureaten van 2021 zijn:

 • Lisa Castelein - Zorgarbeid = geen arbeid? De kwetsbaarheid van deeltijdse werknemers in de sociale zekerheid
 • Ruth Sierens - Vrijheidsbeperkingen binnen woonzorgcentra
 • Servais de Meeûs d’Argenteuil  - The politics of pensions in Belgium from 2014 to 2020: the inability to implement structural reforms

Bekijk de video met minister Frank Vandenbroucke om te weten wie van deze drie de Student Award 2021 heeft gewonnen! De winnaar licht tenslotte de winnende masterscriptie verder toe.

Lisa Castelein werd als winnaar verkozen, Ruth Sierens en Servais de Meeûs d’Argenteuil zijn de 2 andere laureaten.

Oproep Student Award 2022

Papieren versie

Bestel de papieren versie van het BTSZ:

 • Los nummer België: 27,50 EUR
 • Jaarabonnement België: 110 EUR
 • Los nummer buitenland: 37,50 EUR
 • Jaarabonnement buitenland: 150 EUR

Het BTSZ kan rechtstreeks worden besteld door overschrijving van het aangeduide bedrag op IBAN-rekeningnummer BE21 6792 0058 6603 - Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel – België, met vermelding van de gewenste publicatie(s).

Contact

Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

Adres
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 135
Brussel 1000
E-mail
[javascript protected email address]