Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) informeert de actoren in de sociale sector over de sociale bescherming in België, met aandacht voor de Europese context.

Dankzij het engagement van de auteurs (academici, ambtenaren, politiek verantwoordelijken en medewerkers van studiediensten van sociale partners) draagt het BTSZ bij aan een solidaire maatschappij waar voortdurend wordt gewerkt aan een performante sociale bescherming en insluiting.

Het BTSZ is een zogenaamd 'peer reviewed' tijdschrift. Elke ingezonden bijdrage wordt geëvalueerd door twee à drie anonieme, deskundige vakgenoten (‘peers’) die verifiëren of het artikel aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet en dus waardevol is om opgenomen te worden in het tijdschrift. De kandidaat-auteurs ontvangen de commentaren van deze vakgenoten en krijgen de kans om hun tekst, indien nodig, bij te sturen en opnieuw in te zenden. Deze peer reviews garanderen de lezer dat de gepubliceerde artikels aan bepaalde standaarden voldoen.

Enkel de auteurs zijn verantwoordelijk voor de ondertekende inzendingen of voor de stukken die worden overgenomen met vermelding van de bron. De inhoud van de bijdragen in deze publicatie geeft niet noodzakelijk het standpunt of de mening weer van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Richtlijnen voor de auteurs (.pdf)

Jaargangen en edities

Overzicht verschenen artikels

Aankondigingen

Student Award

Het BTSZ organiseert jaarlijks een wedstrijd voor studenten die in hun masterproef of masterscriptie een thema uit de sociale zekerheid behandelen. De winnaar ontvangt 1000 euro en een publicatie in het BTSZ.  

Volgende studenten werden in 2018 genomineerd voor hun scriptie of masterproef:

 • Dorien Elsen, KULeuven, Faculteit Sociale Wetenschappen, Non-take-up van de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap. Ervaringen van ouders met kinderen met een gedragsstoornis, 99 p. (incl. 22 p. bijlagen), Masterproef aangeboden tot het behalen van de graad van Master in het sociaal werk en sociaal beleid. Lees de Masterproef van Dorien Elsen (.pdf)
   
 • Jonas Jespers, KU Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Kunnen economisch niet-actieve Unieburgers zich beroepen op een recht op menselijke waardigheid om een sociale minimumbescherming af te dwingen in de Unielidstaat van verblijf?, 112 p., Masterscriptie ingediend voor de graad van Master in de rechten. Lees de Masterscriptie van Jonas Jespers (.pdf)
   
 • Sascha Vermeylen, Universiteit Antwerpen, Faculteit Sociale Wetenschappen / Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen, Hoe kostendekkend is de kinderbijslag in Vlaanderen? Een vergelijking voor en na de Zesde Staatshervorming, 75 p. (incl. 18 p. bijlagen), Masterproef tot het bekomen van de graad van Master in Sociaal-Economische Wetenschappen. Lees de Masterproef van Sascha Vermeylen (.pdf)

Op 25 maart 2019 mocht Sascha Vermeylen de prijs in ontvangst nemen van de Minister van Sociale Zaken.

Enkele foto's van de uitreiking

Papieren versie

Bestel de papieren versie van het BTSZ:

 • Los nummer België: 25 EUR
 • Jaarabonnement België: 100 EUR
 • Los nummer buitenland: 35 EUR
 • Jaarabonnement buitenland: 140 EUR

Het BTSZ kan rechtstreeks worden besteld door overschrijving van het aangeduide bedrag op IBAN-rekeningnummer BE21 6792 0058 6603 - Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel – België, met vermelding van de gewenste publicatie(s).

Contact

Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

Adres
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 135
Brussel 1000
E-mail
[javascript protected email address]