Belgische pensioenatlas

De toegenomen aandacht voor pensioenen staat in schril contrast met de beperkte informatie die hierover in België beschikbaar is. De Pensioenatlas geeft op een toegankelijke en betrouwbare wijze cijfers over de Belgische pensioenen. Die kunnen bijdragen aan een antwoord op actuele problemen en uitdagingen waar de Belgische pensioensector mee geconfronteerd wordt.

De exploitatie van het pensioenkadaster is al enkele jaren een prioriteit in de onderzoeksportefeuille van onze FOD. Het team van professor Berghman (KULeuven) is er in geslaagd om op vraag van de FOD de rijke informatie die om puur administratieve redenen was opgeslagen in het pensioenkadaster, voor analyse toegankelijk te maken.