Bestuursovereenkomsten

De bestuursovereenkomsten van volgende 10 Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid traden in werking op 1 januari 2002 en liepen op 31 december 2004 af: RSZ, RVP, RJV, RKW, RIZIV, RSZPPO, FAO, KSZ, RSVZ, RVA. 5 Overblijvende instellingen (HZIV, HVKZ, FBZ, DOSZ, HVW) hebben een bestuursovereenkomst afgesloten voor de periode van 01 januari 2003 t.m 31 december 2005.

De Directie–generaal Sociaal Beleid van de FOD Sociale Zekerheid heeft in haar ondersteunende taak van beleidsevaluatie een rapport over de uitvoering van iedere bestuursovereenkomst opgesteld in opdracht van de Voogdijministers.

De conclusies van de 15 individuele rapporten werden in twee syntheseverslagen gebundeld, één met betrekking tot de uitvoering van de 10 bestuursovereenkomsten 2002-2004 en de tweede met betrekking tot de uitvoering van de vijf resterende bestuursovereenkomsten (2003-2005).