Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) informeert de actoren in de sociale sector over de sociale bescherming in België, met aandacht voor de Europese context.

Dankzij het engagement van de auteurs (academici, ambtenaren, politiek verantwoordelijken en medewerkers van studiediensten van sociale partners) draagt het BTSZ bij aan een solidaire maatschappij waar voortdurend wordt gewerkt aan een performante sociale bescherming en insluiting.

Enkel de auteurs zijn verantwoordelijk voor de ondertekende inzendingen of voor de stukken die worden overgenomen met vermelding van de bron. De inhoud van de bijdragen in deze publicatie geeft niet noodzakelijk het standpunt of de mening weer van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Bestel de papieren versie
Contacteer ons

Overzicht verschenen artikels

In 2009 vierde het BTSZ zijn 50-jarig bestaan. In het 3de nummer van 2008 kan men de 'index 50 jaar BTSZ' terugvinden, een overzicht van alle artikels die ooit in het BTSZ zijn verschenen:

Index artikels BTSZ- chronologische volgorde (.pdf)
Index artikels BTSZ- alfabetische volgorde volgens auteur (.pdf)

Editie 4/2016

Editie 2/2016

Meer
Editie 2/2016
Editie 2/2016
Michael Berghman, Nina Donvil en Hans Peeters
Editie 2/2016
Lieze Sohier, Luc Van Ootegem en Elsy Verhofstadt
Editie 2/2016
Dries Van Gasse en Dimitri Mortelmans
Editie 2/2016
Tine Kil, Karel Neels en Jonas Wood
Editie 2/2016
RUBRIEKOVERZICHT
Editie 2/2016
Wim Van Nieuwenhove
Editie 2/2016
RUBRIEKOVERZICHT
Editie 2/2016
Cécile Barbier
Editie 2/2016
Editie 2/2016

Editie 1/2015

Editie 2/2014

Meer
Editie 2/2014
Bea Cantillon, Natascha Van Mechelen, Dorien Frans en Nathalie Schuerman
Editie 2/2014
Ive Marx en Dieter Vandelannoote
Editie 2/2014
Paul Schoukens, Eleni De Becker en Joris Beke Smets

Editie 1/2014

Meer
Editie 1/2014
Jean-Paul Sanderson
Editie 1/2014
Julie Gerard, Jean-François Orianne en Laura Beuker
Editie 1/2014
Observatoire social européen (OSE)