Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) informeert de actoren in de sociale sector over de sociale bescherming in België, met aandacht voor de Europese context.

Dankzij het engagement van de auteurs (academici, ambtenaren, politiek verantwoordelijken en medewerkers van studiediensten van sociale partners) draagt het BTSZ bij aan een solidaire maatschappij waar voortdurend wordt gewerkt aan een performante sociale bescherming en insluiting.

Het BTSZ is een zogenaamd 'peer reviewed' tijdschrift. Elke ingezonden bijdrage wordt geëvalueerd door twee à drie anonieme, deskundige vakgenoten (‘peers’) die verifiëren of het artikel aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet en dus waardevol is om opgenomen te worden in het tijdschrift. De kandidaat-auteurs ontvangen de commentaren van deze vakgenoten en krijgen de kans om hun tekst, indien nodig, bij te sturen en opnieuw in te zenden. Deze peer reviews garanderen de lezer dat de gepubliceerde artikels aan bepaalde standaarden voldoen.

Enkel de auteurs zijn verantwoordelijk voor de ondertekende inzendingen of voor de stukken die worden overgenomen met vermelding van de bron. De inhoud van de bijdragen in deze publicatie geeft niet noodzakelijk het standpunt of de mening weer van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Richtlijnen voor de auteurs (.pdf)

Bestel de papieren versie
Contacteer ons

Aankondigingen

Master of European Social Security

Master-na-master: Master of Laws in het Sociaal Recht (.pdf)

Een goede kennis van het Nederlands en het Engels is noodzakelijk om deze opleiding te kunnen volgen.

Uitreiking Student Award 2018

Het BTSZ organiseert jaarlijks een wedstrijd voor studenten die in hun masterproef of masterscriptie een thema uit de sociale zekerheid behandelen. De winnaar ontvangt 1000 euro en een publicatie in het BTSZ.  

Volgende studenten werden dit jaar genomineerd voor hun scriptie of masterproef:

Dorien Elsen, KULeuven, Faculteit Sociale Wetenschappen, Non-take-up van de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap. Ervaringen van ouders met kinderen met een gedragsstoornis, 99 p. (incl. 22 p. bijlagen), Masterproef aangeboden tot het behalen van de graad van Master in het sociaal werk en sociaal beleid. Lees de Masterproef van Dorien Elsen (.pdf)

Jonas Jespers, KU Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Kunnen economisch niet-actieve Unieburgers zich beroepen op een recht op menselijke waardigheid om een sociale minimumbescherming af te dwingen in de Unielidstaat van verblijf?, 112 p., Masterscriptie ingediend voor de graad van Master in de rechten. Lees de Masterscriptie van Jonas Jespers (.pdf)

Sascha Vermeylen, Universiteit Antwerpen, Faculteit Sociale Wetenschappen / Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen, Hoe kostendekkend is de kinderbijslag in Vlaanderen? Een vergelijking voor en na de Zesde Staatshervorming, 75 p. (incl. 18 p. bijlagen), Masterproef tot het bekomen van de graad van Master in Sociaal-Economische Wetenschappen. Lees de Masterproef van Sascha Vermeylen (.pdf)

Op 25 maart 2019 mag één van hen de prijs in ontvangst nemen van de Minister van Sociale Zaken.

Enkele foto's van de uitreiking

Overzicht verschenen artikels

In 2009 vierde het BTSZ zijn 50-jarig bestaan. In het 3de nummer van 2008 kan men de 'index 50 jaar BTSZ' terugvinden, een overzicht van alle artikels die ooit in het BTSZ zijn verschenen:

Index artikels BTSZ- chronologische volgorde (.pdf)
Index artikels BTSZ- alfabetische volgorde volgens auteur (.pdf)

Editie 3/2018

Meer
Editie 3/2018
Editie 3/2018
Commissie tot hervorming van de beroepsziekten 21ste eeuw
Editie 3/2018
Rubriekoverzicht
Editie 3/2018
Onderzoekscentrum Sociaal Europa
Editie 3/2018
Editie 3/2018

Editie 2/2018

Meer
Editie 2/2018
Editie 2/2018
Rudi Van Dam en Sebastien Bastaits
Editie 2/2018
Editie 2/2018

Editie 3/2017

Meer
Editie 3/2017
Editie 3/2017
Ria Janvier, Inger De Wilde en Kim Lievens
Editie 3/2017
Editie 3/2017

Editie 2/2017

Meer
Editie 2/2017
Editie 2/2017
RUBRIEKOVERZICHT
Editie 2/2017
RUBRIEKOVERZICHT
Editie 2/2017
RUBRIEKOVERZICHT
Editie 2/2017
Daniel Dumont, Carla Nagels en Guido Van Limberghen
Editie 2/2017
Kristof Salomez en Jan Pieter Bogaert
Editie 2/2017
Editie 2/2017

Editie 4/2016

Editie 2/2016

Meer
Editie 2/2016
Editie 2/2016
Michael Berghman, Nina Donvil en Hans Peeters
Editie 2/2016
Lieze Sohier, Luc Van Ootegem en Elsy Verhofstadt
Editie 2/2016
Dries Van Gasse en Dimitri Mortelmans
Editie 2/2016
Tine Kil, Karel Neels en Jonas Wood
Editie 2/2016
RUBRIEKOVERZICHT
Editie 2/2016
Wim Van Nieuwenhove
Editie 2/2016
RUBRIEKOVERZICHT
Editie 2/2016
Cécile Barbier
Editie 2/2016
Editie 2/2016

Editie 1/2015

Editie 2/2014

Meer
Editie 2/2014
Bea Cantillon, Natascha Van Mechelen, Dorien Frans en Nathalie Schuerman
Editie 2/2014
Ive Marx en Dieter Vandelannoote
Editie 2/2014
Paul Schoukens, Eleni De Becker en Joris Beke Smets

Editie 1/2014

Meer
Editie 1/2014
Jean-Paul Sanderson
Editie 1/2014
Julie Gerard, Jean-François Orianne en Laura Beuker
Editie 1/2014
Observatoire social européen (OSE)