Wat zijn de bepalende factoren voor de geografische verschillen in de invaliditeitsgraad in België?