CityH@ndi

CityHandi is een project van DG Personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid) dat tot doel heeft
alle gemeentebesturen en OCMW's in België actief te ondersteunen bij de ondersteuning die zij bieden
aan personen met een handicap.