Cultuuromslag als uitdaging. Een terugblik op Novo

In 2006 werd beslist om de verschillende diensten van de FOD Sociale Zekerheid naar de gerenoveerde Finance Tower te verhuizen.

In 2006 werd beslist om de verschillende diensten van de FOD Sociale Zekerheid naar de gerenoveerde Finance Tower te verhuizen.

Het directiecomité wou de FOD nieuw leven inblazen en een heuse cultuuromslag doorvoeren.
De FOD focust hierbij op haar waarden (respect, vertrouwen, solidariteit, zelfontplooiing en resultaatgerichtheid) en neemt heel wat initiatieven om deze waarden op de werkvloer concreet vorm te geven.

De FOD Sociale Zekerheid wil een aantrekkelijke werkgever zijn en de medewerkers laten werken in efficiënte en stimulerende omstandigheden en wil ook het vermogen hebben om jong talent aan te trekken in de huidige concurrentiële omgeving.