De gezinsdimensie van de wettelijke pensioenen

Geactualiseerde versie van: ‘Een sterk en betrouwbaar sociaal contract – Bijlage 3.4: De modernisering van de gezinsdimensie van de wettelijke pensioenen. Commissie Pensioenhervorming 2020-2040’ door Hannes Lenaerts, Rebecca van den Broeck en Bea Cantillon, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, maart 2022.