De internationale arbeidsorganisatie en de sociale zekerheid

Brochure over de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO): organisatie, structuren, opdrachten en normen.

Informatie over de IAO (organisatie, structuren, opdrachten en normen) en over de goedkeuring
van de aanbeveling nr. 202 en de inhoud en de toekomstperspectieven ervan.

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) werd in 1919 opgericht. De oprichting ervan vloeide rechtstreeks voort uit de gedachte dat duurzame wereldvrede enkel gebaseerd kon zijn op sociale rechtvaardigheid.