De sociale zekerheid in een oogopslag: kerncijfers

Deze brochure geeft een kort overzicht met cijfergegevens van de Belgische sociale zekerheid en toont in een oogopslag wat de sociale zekerheid voor jou doet. De kerncijfers van de sociale uitgaven in België laten toe om in één oogopslag ons systeem van sociale bescherming en de grote sommen geld die ermee gepaard gaan te ontdekken.
 
De inhoud van deze brochure is beperkt tot de sociale uitgaven ten laste van de federale overheid of de begrotingen van de openbare instellingen van de sociale zekerheid.
De uitgaven zijn opgedeeld volgens 6 thema's:

  • Geneeskundige verzorging
  • Uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en handicap
  • Werk
  • Ouderdom en overlijden
  • Familie
  • Maatschappelijke integratie en sociale hulp