De welvaartsevolutie van de bodembescherming in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland

Deze working paper gaat de koopkracht- en welvaartsevolutie van de Belgische sociale minima in de periode 1970-2006 na. Bijzondere aandacht gaat naar het verschillend verloop van de uitkeringen voor werknemers en zelfstandigen gedurende het afgelopen decennium. 

Vervolgens plaatsen we de Belgische ontwikkelingen in een internationaal perspectief. We brengen in kaart hoe de sociale minima in referentielanden voor onze loonnorm – Duitsland, Frankrijk en Nederland – de welvaartsgroei hebben gevolgd, en welke impact dit heeft gehad op de netto-vervangingsratio’s.