De welvaartsevolutie van de bodembescherming in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland