De welvaartsevolutie van de bodembescherming in België en de ons omringende landen

De minimumuitkeringen in de Belgische sociale zekerheid zijn sinds 1983 via de gezondheidsindex automatisch gekoppeld aan de evolutie van de prijzen. In het kader van het Generatiepact besliste de Belgische regering om vanaf 2007 deze uitkeringen elke twee jaar ook aan te passen aan de welvaartsevolutie. 

Dit onderzoeksrapport onderzoekt de koopkracht- en welvaartsevolutie van de sociale minima in de periode 1970-2006 en bespreekt de wettelijke aanpassingsmechanismen, zowel in België als in de referentielanden voor onze loonnorm (Duitsland, Frankrijk en Nederland).