Een sterk en betrouwbaar sociaal contract

Voorstellen van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 voor een structurele hervorming van de 
pensioenstelsels.

De basisdoelstelling van een pensioensysteem bestaat er in om mensen na hun actieve loopbaan 
een passende levensstandaard te garanderen. Voor de gepensioneerde is het pensioen een 
noodzakelijk inkomen. Voor wie werkt, houdt het pensioensysteem op de eerste plaats de 
plicht in om solidair bijdragen te betalen. 

Een pensioensysteem is daarom bij uitstek een samenlevingscontract. Het belangt iedereen aan: het moet aan iedereen – jongeren en ouderen, werkenden en gepensioneerden – duidelijke perspectieven bieden op basis van heldere spelregels. Een goed pensioensysteem wekt vertrouwen in de toekomst, ondanks omstandigheden die kunnen veranderen en voor een deel zelfs onvoorspelbaar zijn.