Eerste analyse van sociaal-economische sleuteltrends in België op basis van EU-SILC 2015

Om de nieuwe gegevens van EU-SILC 2015 snel bruikbaar te maken voor beleidsmakers en andere geïnteresseerden wordt in deze bijdrage een eerste analyse van deze gegevens gepresenteerd. Deze eerste analyse richt zich op de monitoring van enkele sleuteltrends zoals die in voorgaande analyses werden vastgesteld.

Globaal wijzen de nieuwe cijfers van EU-SILC 2015, niet op een breuk met de vorige bevindingen, wel deels op een stabilisatie, en deels op een verdere uitdieping van de vastgestelde trends.