Eerste- en tweedepijlerpensioenen bij gepensioneerde werknemers

Met de groeiende behoefte van gepensioneerden aan een hoger vervangingsinkomen na
pensionering wordt de toereikendheid van het wettelijk pensioen vandaag steeds meer in vraag
gesteld. Door de gestegen levensverwachting en verbeterde levenskwaliteit luidt het moment van pensionering het begin in van een nieuw leven met nieuwe mogelijkheden en projecten. 

De wettelijke pensioenvoorzieningen lijken hierbij steeds minder in staat om te voldoen aan de verwachtingen van de gepensioneerden. Het huidige niveau van de wettelijke pensioenen is
immers te laag om de levensstandaard na pensionering te verzekeren.