Ik heb een handicap en ga werken: wat met mijn tegemoetkoming?

Je krijgt een integratievergoeding en/of een inkomensvervangende tegemoetkoming en je wil gaan werken of je inzetten als vrijwilliger. Je kan je talenten ontplooien, andere mensen leren kennen, je fier voelen  op je realisaties. Maar wat gebeurt er met je tegemoetkoming?