Indicatoren van de sociale bescherming in België

Het hoofddoel van deze brochure is tweeledig: enerzijds een aantal beleidsaspecten van de sociale beschermingssituatie belichten en anderzijds de geïnteresseerden bewust maken van de indicatoren en het statistisch materiaal.

Tijdens het laatste decennium zijn er belangrijke inspanningen geleverd om het ontwerpen van indicatoren inzake sociale bescherming en sociale insluiting te stimuleren. Deze inspanningen werden in grote mate op internationaal niveau geïnitieerd, maar ook op nationaal niveau is er een groeiende interesse.

In deze brochure wordt een selectie van de internationale indicatoren, aangevuld met een aantal nationale indicatoren, voorgesteld.