Initiële milieuverklaring van de FOD Sociale Zekerheid

EMAS is een gloednieuw concept bij de FOD Sociale Zekerheid. Toch is onze
overheidsdienst niet onverschillig voor de milieuproblemen van onze tijd. Wij
leveren al jarenlang inspanningen voor een kleinere ecologische voetafdruk.
Zo zijn onze informaticamiddelen uiterst energie-efficiënt.

Daarnaast maken wij er werk van ons water-, gas- en elektriciteitsverbruik op
de voet te volgen. Dankzij dit permanente toezicht kunnen wij nadenken over
nieuwe manieren om ons verbruik verder af te bouwen en nog rationeler om
te gaan met energie.