Initiële milieuverklaring van de FOD Sociale Zekerheid