Jaarverslag Eurocoördinatie

Sinds drie jaar brengt de FOD Sociale Zekerheid jaarlijks verslag uit over de Eurocoördinatie op het vlak van de sociale zekerheid. Het doel van dit verslag is verslag uit te brengen over de sociale zekerheid:

  • Aangenomen Europese teksten
  • Europese teksten waarover wordt onderhandeld
  • Gevallen in Europese precontentieuze fase
  • Gevallen van Europese geschillen

 ➝ Jaarverslag Eurocoördinatie 2021 (.pdf)