Jaarverslag FOD Sociale Zekerheid

Traditiegetrouw biedt het jaarverslag een overzicht van de vier hoofdactiviteiten van de FOD: beleidsondersteuning en –coördinatie, dienstverlening aan de burger, fraudebestrijding en ontwikkeling van de eigen organisatie.

Het bevat niet enkel interessante cijfergegevens maar ook onze realisaties rond thema’s zoals personen met een handicap, actief ouder worden, de internationale arena, grensoverschrijdende tewerkstelling, digitalisering,…