Jobcalc

Aan het werk met een handicap of na langdurige ziekte? Jobcalc geeft een schatting van het effect van werk op de ziekte-uitkering of op de tegemoetkoming voor personen met een handicap.