Living in the UK

Ingevolge de Brexit is de situatie van de Belgen in het Verenigd Koninkrijk enigszins veranderd, ook op het vlak van sociale zekerheid. Om een eerste antwoord te geven op bepaalde door deze situatie ontstane vragen heeft de FOD Sociale Zekerheid een informatiefiche opgesteld.