Memorandum sociale zekerheid 2019

Het ritme van het leven versnelt in onze samenleving. We voelen ons allemaal opgejaagd en
beklagen ons over het gebrek aan tijd. Maar, neemt u toch de tijd om dit memorandum te lezen?

Dit hoger tempo van het leven, zowel opwindend als beangstigend, heeft twee grote gevolgen.
Ten eerste is er een vermindering van ons gezichtsveld: de versnelling stelt ons niet langer in
staat de uitdagingen in hun geheel en op lange termijn te bevatten. Ten tweede is er een gevoel
van onmacht: alles gaat te snel om vat te krijgen op onze omgeving.

In het tumult van de regeringsonderhandelingen is dit memorandum een uitnodiging om even
te vertragen en de tijd te nemen om na te denken over één van de grote uitdagingen waar onze
samenleving voor staat: de toekomst van de sociale zekerheid. Het achterliggend idee is dat
een systemische en toekomstgerichte aanpak essentieel is om een doeltreffende en duurzame
sociale zekerheid te waarborgen.

De bedoeling van dit document is niet om exhaustief te zijn. Wel wil het de strategische context
beschrijven waarin een ambitieuze denkoefening over de toekomst van de sociale zekerheid
in België kan plaatsvinden. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden en
beperkingen waarmee beleidsmakers tijdens de volgende regeerperiode rekening zullen moeten
houden.

De FOD Sociale Zekerheid kijkt er naar uit om uw partner te zijn in de uitwerking van concrete
voorstellen om de toekomst van onze sociale zekerheid te garanderen.

Peter Samyn, Voorzitter a.i.