Nationaal sociaal rapport

Dit Nationaal Sociaal Rapport (NSR) voor België werd opgesteld in het kader van de Sociale Open Methode van Coördinatie (OMC). Het geeft een overzicht van de situatie in België vanuit het oogpunt van de gemeenschappelijke objectieven van de OMC op basis van een analyse van de indicatoren die in het kader van de open methode werden ontwikkeld en licht, op zeer bondige wijze, recente en aangekondigde beleidsinitiatieven met het oog op deze objectieven (op alle beleidsniveaus in België) toe.