NoVo Strategieontwikkeling en cultuuromslag bij de FOD Sociale Zekerheid

Overzicht van de wijze waarop de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid haar strategie van modernisering en heruitvinding heeft ontwikkeld.

De beschreven werkzaamheden zijn het resultaat van het werk van velen. Wij denken
hierbij vooral aan de leden van het directiecomité en de Novo programmateamleden, en
de ontelbare enthousiaste projectmedewerkers.

Het verhaal is dat van één administratie en in die zin uniek en misschien weinig overdraagbaar. Niettemin hopen wij inspiratie en herkenning te kunnen bieden.