Problematische schulden in België

In functie van de Belgische indicatorenset van het Nationaal Actieplan Sociale Insluiting gingen we na welke valide en betrouwbare indicatoren over problematische schuldsituaties en overmatige kredietlast ontwikkeld kunnen worden op basis van de Belgische SILC-enquête.

De voorgestelde basisindicatoren tonen dat 5 à 6 procent van de bevolking zich in een problematische schuldsituatie bevindt en wijzen in grote mate dezelfde risicogroepen aan.