Social inequalities in Healthy Life Expectancy

Als we statistieken onderzoeken en berekenen hoeveel jaren mensen in goede gezondheid kunnen leven, kunnen we dan stellen dat er significante sociale verschillen zijn? 

Het verband tussen gezonde levensverwachting en socio-economische status is vroeger reeds onderzocht. Ook in België werden zulke sociale verschillen vastgesteld. Mensen met een lager opleidingsniveau hebben doorgaans een kortere levensverwachting dan mensen met een hogere opleiding. Het aantal levensjaren in goede gezondheid volgt die tendens.