Sociale bescherming in België: ESSOBS data

Deze brochure stelt het Europees systeem van statistieken kort voor en geeft een overzicht van de financiële stromen op het gebied van de sociale bescherming in België.

Naar jaarlijkse gewoonte stelt de ESSOBS-brochure de cijfers over de sociale bescherming in België en in Europa voor. De FOD Sociale Zekerheid zamelt deze cijfers in bij zijn verschillende partners.