Summary Report of the 3rd Forum on Social Services of General Interest (SSGI)

Op 26 en 27 oktober 2010 organiseerde het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van Europa het 3de Europees forum over Sociale diensten van Algemeen Belang (SDAB). Hier vind je de teksten van de lezingen, de rapporten van de workshops en de belangrijkste documenten van dit Forum.

De doelstelling van het Forum bestond er in de positie te bepalen die het Europees wettelijk systeem zal toekennen aan de SDAB in het licht van het in werking treden van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 en de economische en financiële crisis, die hard heeft toegeslagen in de lidstaten.