Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Als persoon met een handicap heb je misschien recht op een tegemoetkoming. Dat houdt in dat je maandelijks een vast bedrag op je rekening gestort krijgt.

De tegemoetkomingen voor personen met een handicap behoren tot het aanvullende stelsel van de sociale bijstand. Dat stelsel biedt sociale bescherming voor personen die niet binnen de klassieke sociale zekerheid terechtkunnen. De sociale bijstand is geen verzekeringsstelsel, maar wordt gefinancierd door de federale overheid.

De brochure geeft een overzicht van de tegemoetkomingen en andere maatregelen voor personen met een handicap.