Toereikende pensioenen voor gepensioneerde huishoudens

Sinds het openstellen van het Pensioenkadaster voor wetenschappelijk onderzoek is er veel en
gedetailleerde informatie bekend over de individuele pensioensituatie van de Belgische
gepensioneerden. 

Op basis van deze ‘nieuwe’ databron werd achtereenvolgens de wettelijke
pensioenbescherming en de aanvullende pensioenbescherming van rustgepensioneerde werknemers  in kaart gebracht.