Vade Mecum van de financiële en statistische gegevens over de sociale bescherming in België

Het Vade Mecum geeft de evolutie weer van de statistische en financiële gegevens. Deze uitgave maakt het mogelijk om de belangrijkste statistische informatie met betrekking tot de sociale zekerheid te visualiseren. Je vindt er de statistieken in terug die zijn verbonden aan de begrotingen van de verschillende sociale beschermingsstelsels. De Algemene Toelichting van de initiële begroting 2019 vind je op onze website.

Op meer dan 200 pagina’s geven cijfers en tabellen een beeld van de mechanismen van ons solidariteitssysteem. De regelingen voor de werknemers en de zelfstandigen vormen het belangrijkste deel van dit Vade Mecum. De sociale bescherming voor de overheidssector, de sociale bijstand (onder andere de inkomensgarantie voor ouderen en de tegemoetkoming aan personen met een handicap) en de regelingen buiten globaal beheer, zoals de overzeese sociale zekerheid komen eveneens aan bod.

E-mail: dgBeSoC-contact@minsoc.fed.be