Rolmodel voor een moderne overheid

De FOD Sociale zekerheid wil vooral inspireren tot een sterker en moderner management. Onze filosofie is eenvoudig: bij ons zijn alle medewerkers zelf regisseur van hun eigen leven. We gaan hen niet meer zeggen wanneer, waar en hoe ze moeten werken.

Deze opvatting dekt een brede lading: van het stimuleren van teamwerk, over transversale co-creatie, het bouwen aan een basis van vertrouwen en respect, leiderschap ontwikkelen maar ook coaching, telewerk, satellietkantoren en afschaffing van de verplichte prikklok, tot een aangename en dynamische werkomgeving, digitalisering, verstandig documentbeheer, verstandig middelenbeheer (lean management), enz.

Dankzij de creativiteit van onze medewerkers zijn we uitgegroeid tot een moderne en aantrekkelijke overheidsdienst met een aangenamere en efficiënte werkomgeving. Onze medewerkers krijgen meer autonomie en verantwoordelijkheden en geven  mee vorm aan het beleid.

Onze FOD evolueerde naar een organisatie waar prestaties niet meer worden geëvalueerd op basis van aanwezigheid maar op basis van resultaten. De teams bepalen zelf hoe ze hun resultaten behalen (ontwikkelcirkels in team) en de medewerkers kunnen hun chefs evalueren (leiderschapsenquête).

Wij geloven erin dat gelukkige medewerkers ook een goede administratie vormen en dat ze zo een betere dienstverlening geven aan de burger.