Maatschappelijk Bewustzijn

Om het maatschappelijk bewustzijn over sociale zekerheid te stimuleren willen we het debat erover bevorderen. Dat is een middel om het draagvlak voor de sociale zekerheid te vrijwaren.

Dat doen we onder meer met het Forum over de toekomst van de sociale zekerheid, waarvan reeds twee edities voorbij zijn en een derde wordt aangekondigd.

De sociale zekerheid van de toekomst

Armoede en handicap is evenzeer een brandende maatschappelijke kwestie. We stelden een boek samen met diverse visies op deelaspecten hiervan. Tijdens een conferentie op 3 december wordt het boek voorgesteld en komen verschillende auteurs en sprekers aan het woord.