Armoede en handicap

De FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap en DG Beleidsondersteuning- en coördinatie) werkt in samenwerking met de POD Maatschappelijke Integratie aan een themaboek rond de relatie Armoede en Handicap.

Presentatie

Tijdens een studievoormiddag op 3 december, de internationale dag van Personen met een Handicap, zal Prof. Koen Hermans de conclusies en aanbevelingen overlopen en toelichten. Vervolgens zal in een panelgesprek met andere actoren worden onderzocht en besproken hoe we met deze aanbevelingen aan de slag kunnen. Beleidsmakers zijn eveneens uitgenodigd voor een bijdrage.

Programma

Presentatie Themaboek Handicap en Armoede in België: studievoormiddag

3 December Brussels44Center, Passage 44, Kruidtuinlaan 44, 1000 Brussel

 • 9u: Onthaal en koffie
 • 9.30u. Welkom door Peter Samyn, voorzitter a.i. FOD Sociale Zekerheid
 • 9.45u: Introductie Mevr. Nathalie Muylle, Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
 • 10u: Opzet en proces van het boek: Annabel Vanroose, Beleidsadviseur FOD Sociale Zekerheid
 • 10.15u: Belangrijkste beleidsboodschappen en conclusies uit het Themaboek: prof. Koen Hermans, Professor KU Leuven
 • 11u: Panel discussie: André Gubbels (Directeur-generaal DGHAN), Alexandre Lesiw (voorzitter a.i. POD MI), Gisèle Marlière (NHRPH), Henk Van Hootegem (Steunpunt tot bestrijding van armoede) en Véronique Ghesquière (UNIA), e.a.
 • 12.30u: lunch

Bestel het boek (gratis) via het bestelformulier

Download het boek

Prof. Koen Hermans licht enkele conclusies en aanbevelingen toe, na afloop van de studiedag.

Video: https://youtu.be/WuvYyib0L64

Conclusies en aanbevelingen

 • De problematiek van armoede bij personen met een handicap is groot. De EU-SILC data tonen dat het armoederisico bij personen met een handicap beduidend hoger ligt dan bij de algemene bevolking. De evolutie van het  armoederisico bij personen met een handicap volgt ook de algemene evolutie van de bevolking: het armoederisico is groter bij niet-actieven op de arbeidsmarkt en laaggeschoolden.
 • De kloof tussen personen met een handicap en de algemene bevolking verkleint doorheen de laatste jaren niet. Het armoederisico vergroot dus niet in de loop der jaren, maar het verbetert ook niet. In vergelijking met onze buurlanden doen we het beduidend slechter. Bij eenoudergezinnen is het risico op armoede nog groter.
 • De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) optrekken tot de Europese armoedegrens.
 • Het vereenvoudigen en versnellen van de toekenning van tegemoetkomingen om het risico op non-take up te verlagen.
 • Arbeidsmarktparticipatie: De studie toont aan dat een hervorming van het vrijstellingsregeling binnen de IVT hoogdringend is. De nieuwe regeling voor de ZIV kan een inspiratiebron zijn maar dient eerst een grondige impact assessment te ondergaan.
 • Handistreaming: aandacht voor personen met een handicap in alle beleidsdomeinen. (Verdrag UNCRPD).

Video's

Intro: Peter Samyn

Bart Ooghe

Annabel Vanroose

Koen Hermans

Debat deel één

Debat deel twee

Debat deel drie

Conclusies: Peter Samyn

  Publicaties

  Armoede en handicap in België