BE with U

Kader

Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Deze inval en de oorlog die daarop volgde hebben geleid tot een hoog aantal ontheemden die hun toevlucht zoeken in Europa. Deze plotselinge, grote toestroom van Oekraïense vluchtelingen brengt voor overheidsinstanties grote uitdagingen met zich mee.

In maart 2022 deed de Europese Commissie een oproep voor technische ondersteuning (TSI) in verband met de opvang en integratie van ontheemden na de Russische inval in Oekraïne. Een oproep waar Belgische overheidsdiensten zijn op ingegaan: enerzijds de FOD Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke Integratie, en anderzijds de Service Public de Wallonie Intérieur Action sociale (SPW IAS). Het project waar de FOD SZ actief aan deelneemt kadert dus in een groter project waarbij ook de SPW IAS met hun eigen deelproject bij betrokken is.

Doelen

Het project BE with U is een samenwerking tussen de FOD Sociale Zekerheid, de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI), de Service Public de Wallonie Intérieur Action Sociale, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en het Directoraat-Generaal voor Structurele Hervorming en Steun (DG REFORM) van de Europese Commissie.

Het project is verdeeld in twee stromen: Stroom 1, die gericht is op de verhoogde capaciteit van de FOD Sociale Zekerheid - POD Maatschappelijke Integratie om de sociaaleconomische steunverlening en bescherming aan ontheemden uit Oekraïne op verschillende institutionele niveaus te coördineren; en Stroom 2, die gericht is op het uitgebreide overzicht van het integratielandschap in het Waalse Gewest voor de SPW IAS, en de verbeterde coördinatiecapaciteit op regionaal en lokaal niveau.

Stroom 1 van het BE with U project is een samenwerking tussen de FOD Sociale Zekerheid, de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI), de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en het Directoraat-generaal voor Structurele Hervorming en Steun van de Europese Commissie (DG REFORM).

Het project (stroom 1) heeft meerdere doelen. Enerzijds heeft het project als doel om de coördinatiecapaciteit tussen stakeholders op verschillende institutionele niveaus in België te vergroten. Anderzijds wil het ook een betere gegevensverzameling over ontheemden uit Oekraïne alsook een betere uitwisseling en monitoring van deze gegevens  bekomen.

Voor het opzetten van het coördinatiemechanisme en monitoringsnetwerk baseren we ons onder andere op de ervaring van de Werkgroep Social Impact COVID-19, een samenwerkingsverband met verschillende federale overheidsinstellingen die de COVID-crisis heeft gemonitord.

Het monitoringsnetwerk in het kader van dit project zal ons in staat stellen om een duidelijk beeld te verkrijgen van de situatie waarin de Oekraïense vluchtelingen verkeren in België. Door de gegevens die we dankzij dit project en daarna kunnen verzamelen, kan het beleid beter inspelen op de behoeften van deze vluchtelingen.

Extra informatie over het project en Stroom 2: BE with U | IOM Belgium and Luxembourg, UN Migration | IOM Belgium and Luxembourg’ 

Documentatie

Infosheets over het project kunt u hieronder terugvinden.

Algemene infofiche (.pdf)

Infofiche Oekraïne (.pdf)

Needs Assessment Report (.pdf)

Contact

Contact Sophie.Jacops@minsoc.fed.be of Lucas.Crupi@minsoc.fed.be.

Extra informatie over het project: BE with U | IOM Belgium and Luxembourg.

Informatie over de WG SIC: Monitoring van de sociale impact van de COVID-19-crisis in België | Federale Overheidsdienst - Sociale Zekerheid